top of page
Mother and Baby on Floor

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ

 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ (5 - 11) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਓਵਰ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ   8   ਸਥਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ  1  ਘੰਟਾ
Best Friends
ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

 

ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਹੋ ਜੋ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

NDAS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
A5 Groupwork for Children and Parents (A5).png
bottom of page