top of page
Depressed

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਨਾਹ

ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪਨਾਹਗਾਹ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਰਦ ਪਨਾਹ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਨਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Colorful Couple

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ

CAN Young People’s Team

Information, advice, support and individual counselling on substance misuse for young people.

Helpline: 08450 556 246

www.can.org.uk

Aquarius

Provides advice, information and support for people affected by alcohol, drug misuse or gambling.

Helpline: 0300 456 429

www.aquarius.org.uk

Family Support Link

Support for families and carers affected by the drug or alcohol use in Northamptonshire.

Helpline: 01933 227078

www.familysupportlink.co.uk

 

 

ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਾਰਥ 

S2S ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 0808 169 8512

ਹੱਲ ਲਈ ਪਦਾਰਥ - ਨੌਰਥੈਂਪਟਨ | ਵਧੋ ਲਾਈਵ ਬਦਲੋ

ਬ੍ਰਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 01604 621259  

www.bridge-northants.org.uk

NDAS ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

NDAS ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਡਰਾਪ-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 9 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Drinking wine
bottom of page