top of page
Doing Homework _edited.jpg

ਸੋਫੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਸੋਫੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

 

ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਫੀ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਫੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਪਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰਕਰ ਨੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਫੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੋਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਫੀ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਝਦੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ।

bottom of page